Zmiany w Umowach oraz regulaminie

27-11-2018

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r.  nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż :

W umowie  o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dokonane zostały następujące zmiany:

  • Dodano § 4a
  • Zmieniono  § 6 umowy , który otrzymał nową treść
  • Usunięto  § 7 -  § 9 umowy

W umowie o świadczenie usług telefonicznych w technologii VOIP dokonane zostały następujące zmiany:

  • skreślono w § 3 umowy,
  • zmieniono § 4  umowy , który otrzymał nową treść
  • skreślono § 5 umowy
  • zmieniono § 6 umowy, który otrzymał nową treść
  • skreślono § 7 umowy oraz „OŚWIADCZENIE KLIENTA”
  • dodano załączniki

Treść zmian publikujemy na naszej stronie internetowej.

Ponadto zmianie uległ Regulamin , którego treść publikujemy na naszej stronie internetowej.

Regulamin będzie obowiązywał od dnia 12 grudnia 2018 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej ulgi (art. 60a ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy). Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

więcej

8/9.04.2018 Prace planowe - aktualizacja oprogramowania

04-04-2018

W związku z koniecznością aktualizacji oprogramowania głównego koncentratora OLT obsługującego 

sieć światłowodową w Krynicy-Zdroju, w nocy z 8.04.2018 na 9.04.2018 mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie do usług.

Orientacyjny czas niedostępności - 120 minut.

za niedogodności przepraszamy 

więcej

Sieciujemy Tylicz

24-08-2015

Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, że już rozpoczęły się prace mające na celu uruchomienie infrastruktury światłowodowej w miejscowości Tylicz.W pierwszej kolejnosći usługi FiBerHiMax 20,50 i 100 Mb/s, telefonia cyfrowa oraz cyfrowa telewizja kablowa 3 geberacji będą dostępne dla mieszkańców ulic: Bp.Tylickiego,Boczna,Kopernika,Słoneczna.Planowany termin uruchomienia pierwszych abonentów koniec wrześńia 2015.Chętne osoby na skożystanie z promocyjnej instalacji 1zł za instalację przyłącza wraz z modemem WiFI 802.11 B/G/N proszone są o składanie zamówień do naszgo bok na nr: 18 4777111, osobiście lub mailowo na bok@krynica.net.pl.

więcej

ulica Słoneczna w Krynicy-Zdroju w zasięgu sieci światłowodowej

21-01-2015

Miło nam poinformować że nasza sieć światłowodowa FiBerHiMax jest już dostępna na  ulicy Słonecznej w Krynicy-Zdroju .

więcej

ulica Słoneczna w Krynicy-Zdroju w zasięgu sieci światłowodowej

21-01-2015

Miło nam poinformować że nasza sieć światłowodowa FiBerHiMax jest już dostępna na  ulicy Słonecznej w Krynicy-Zdroju .

więcej

nowa strona www , nowe promocje i nowe usługi

24-10-2014

Wraz z nastaniem kolejnej jesieni wprowadzamy kolejne nowości :

Dzięki tegorocznym inwestycjom wprowadzamy nowe taryfy o większych przepustowościach .

Dla klientów będących w zasięgu sieci światłowodowej pojawiły się abonamenty FiBerHiMax 50M o przepustowosci 50Mb/s oraz  FiBerHiMax 100M o przepustowości 100Mb/s.

Dla klientów dla których dopiero budujemy bądź planujemy budowę sieci optycznej  mamy nową opcję dostępu radiowego HiMax 20M o przepustowości 20Mb/s.

Wraz z nową stroną www pojawiła się też możliwość zamawiania usług online , szczegóły se sekcji Internet

Telewizja :

Obok znanej już telewizji Jarosz dostępnej w naszej sieci  wprowadzamy nową kablówkę 3 generacji JAMBOX 

Szczegóły dotyczące usługi : JAMBOX 

Oferta pakietów promocyjnych z Internetem FiBerHiMax ,  dostępna w sekcji TELEWIZJA  

więcej