RODO

Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku  obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z powyższym, informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych, które  obowiązują  po dniu 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.U.H. MAX-SERWIS Robert Smoter il. Kraszewskiego 29, 33-380 Krynica Zdrój, NIP: 734-106-43-58 .
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Państwo umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem tej umowy, w tym ewentualnym dochodzeniem na jej podstawie roszczeń, a to w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „b” i lit. „f” RODO.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności dokumentów księgowych, podatkowych oraz bezpieczeństwa funkcjonowania sieci i usług w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ponadto na potrzeby wynikające z prawnie uzasadnionych interesów administratora:
 5. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług,
 6. w celach marketingu bezpośredniego,
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci, informacji i usług,
 8. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, w tym przekazaniu obsługi wierzytelności na rzecz innego podmiotu,
 9. w celu oceny wiarygodności płatniczej, także w oparciu o dane pozyskane od innych podmiotów,w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.
 10. Dostęp do danych będą miały podmioty współpracujące z administratorem, którym administrator powierzy wykonanie na rzecz Państwa usług objętych umową i na potrzeby realizacji tej umowy oraz jej zawarcia lub modyfikacji, w tym przede wszystkim osoby zawierające umowę, przygotowujące ofertę, dostarczające korespondencję, wykonujące instalacje oraz sprawujące obsługę techniczną sieci, z wykorzystaniem której świadczone są usługi.
 11. Państwa dane będą przetwarzana przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu dane zostaną ograniczone do zakresu niezbędnego dla wypełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych. Dane osobowe przekazane na podstawie uzyskanej od Państwa zgody będą przetwarzane wyłącznie do chwili wycofania tej zgody.
 12. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a każdą ze zgód można wycofać w dowolnym czasie. Ponadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania. Dla celów dowodowych powyższe działania wymagają formy pisemnej.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zawarcia i realizacji  umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.