Andrzejówka w zasięgu sieci światłowodowej FiberHimax

05-12-2019

Trwają prace instalacyjne optycznej linii światłowodowej w miejscowości Andrzejówka.

Na dzień 05.12.2019 uruchomiony został węzeł optyczny, podwieszona linia magistralna w 70% miejscowości oraz zainstalowanych 8 optycznych punktów dystrybucyjnych od numeru domu 13 do 18d, kolejne punkty będą sukcesywnie uruchamiane.

Przełączenia będą realizowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń, prosimy o kontakt z naszym bok w celu umówienia instalacji.

 

 

więcej

Przełączenie infrastruktury telekomunikacyjnej do sieci HiMaX - 16.09.2019

31-07-2019

 

W związku z przejęciem dnia 16.09.2019 infrastruktury telekomunikacyjnej  Fenix Telekom 

przez MAX-SERWIS, Osoby zainteresowane dalszym świadczeniem usług proszone są o kontakt 

z biurem obsługi klienta w Krynicy Zdroju przy ulicy Kraszewskiego 37 ( budynek MPGK ) lub telefonicznie pod numer 18 4 777 111.

W przypadku braku podpisanej umowy,  dostęp do Internetu z dniem 01.10.2019 zostanie odłączony.

 

Szczegóły oferty dostępne są na stronie http://himax.com.plwięcej

Andrzejówka - modernizacja sieci

08-07-2019

 

W dniu dzisiejszym ruszył pierwszy etap budowy infrastruktury światłowodowej we wsi Andrzejówka.
Ponad kilometrowy odcinek kablowej linii światłowodowej został uruchomiony w dnu dzisiejszym.
Obecnie zastąpił on sprawiający problemy most radiowy, zwiększając jego przepustowość. W późniejszym etapie, po dobudowaniu kolejnego odcinka, połączy wieś z węzłem w Miliku.
Na przełomie lipiec / sierpień 2019 rozpoczniemy budowę infrastruktury w dolnej części Andrzejówki.
Planowana dostępność usługi HiMaX Światłowód oraz telewizji Jambox w Andrzejówce, sierpień 2019.

 

więcej

Awaria kabla magistralnego - Żegiestów Wieś - Aktualizacja

14-06-2019

W dniu 14.06.2019 o godzinie 19, podczas wycinki drzewa w miejscowości Żegiestów, uszkodzony został nasz magistralny kabel światłowodowy pozbawiając usług mieszkańców  Żegiestowa  oraz Milika.

Trwają niezbędne prace naprawcze.

Szacunkowy termin przywrócenia usług telekomunikacyjnych 15.06.2019 godzina 4.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Aktualizacja 14.06.2019 godz. 22.23

Ze względu na trudny dostęp do uszkodzonego kabla oraz konieczność wymiany osprzętu słupowego

szacunkowy termn usunięcia awarii : 15.06.2019 godzina 11.00 

więcej

Awaria kabla magistralnego - Muszyna Rynek - Aktualizacja

23-12-2018

W dniu 13.05.2019 o godzinie 16, firma prowadząca prace budowlane na Muszyńskim rynku, uszkodziła nasz magistralny kabel światłowodowy.
Trwają niezbędne prace naprawcze.
Szacunkowy termin przywrócenia usług telekomunikacyjnych 14.05.2019 godzina 4.
Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualizacja 14.05.2019 8:29

Awaria została usunięta o godzinie 2.30, niezbędna była wymiana około 200 m światłowodu oraz wykonanie 96 spawów w dwóch złączach.

Awarię obsługiwało trzech techników.

Za utrudnienia przepraszamy 

 

 

 

więcej

Zmiany w Umowach oraz regulaminie

11-11-2018

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, iż z dniem 12 grudnia 2018 r.  nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w umowie oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej ,,Regulamin”). Niniejsza modyfikacja umowy i Regulaminu wynika ze zmiany przepisów prawa, tj. wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy - prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż :

W umowie  o świadczenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dokonane zostały następujące zmiany:

  • Dodano § 4a
  • Zmieniono  § 6 umowy , który otrzymał nową treść
  • Usunięto  § 7 -  § 9 umowy

W umowie o świadczenie usług telefonicznych w technologii VOIP dokonane zostały następujące zmiany:

  • skreślono w § 3 umowy,
  • zmieniono § 4  umowy , który otrzymał nową treść
  • skreślono § 5 umowy
  • zmieniono § 6 umowy, który otrzymał nową treść
  • skreślono § 7 umowy oraz „OŚWIADCZENIE KLIENTA”
  • dodano załączniki

Treść umowy po zmianach znajduje się  pod linkiem:    http://himax.com.pl/klienci/Umowa.pdf

Ponadto zmianie uległ Regulamin , którego treść publikujemy : http://himax.com.pl/e-bok/cenniki-regulaminy/

Regulamin będzie obowiązywał od dnia 12 grudnia 2018 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej ulgi (art. 60a ust. 3 pkt 1 wskazanej ustawy). Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

więcej